League game results   2018-2019                                 Back To HOMEPAGE             Back To HOMEPAGE             Back To HOMEPAGE             Back To HOMEPAGE             Back To HOMEPAGE             Back To HOMEPAGE             Back To HOMEPAGE             Back To HOMEPAGE             Back To HOMEPAGE             Back To HOMEPAGE             Back To HOMEPAGE             Back To HOMEPAGE             Back To HOMEPAGE             Back To HOMEPAGE             Back To HOMEPAGE             Back To HOMEPAGE             Back To HOMEPAGE             Back To HOMEPAGE             Back To HOMEPAGE             Back To HOMEPAGE             Back To HOMEPAGE             Back To HOMEPAGE             Back To HOMEPAGE             Back To HOMEPAGE                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
WEEK 1   Week 2    WEEK 3   WEEK 4   WEEK 5   WEEK 6   WEEK 7   WEEK 8   WEEK 9   WEEK 10   WEEK 11   WEEK 12   WEEK 13   WEEK 14   WEEK 15   WEEK 16   WEEK 17   WEEK 18   WEEK 19   WEEK 20   WEEK 21   WEEK 22   WEEK 23   WEEK 24   WEEK 25   WEEK 26                            
      Premier A Ladies  -  Week 1             Premier A Ladies  -  Week 2             Premier A Ladies  -  Week 3             Premier A Ladies  -  Week 4             Premier A Ladies  -  Week 5             Premier A Ladies  -  Week 6             Premier A Ladies  -  Week 7             Premier A Ladies  -  Week 8             Premier A Ladies  -  Week 9             Premier A Ladies  -  Week 10             Premier A Ladies  -  Week 11             Premier A Ladies  -  Week 12             Premier A Ladies  -  Week 13             Premier A Ladies  -  Week 14             Premier A Ladies  -  Week 15             Premier A Ladies  -  Week 16             Premier A Ladies  -  Week 17             Premier A Ladies  -  Week 18             Premier A Ladies  -  Week 19             Premier A Ladies  -  Week 20             Premier A Ladies  -  Week 21             Premier A Ladies  -  Week 22             Premier A Ladies  -  Week 23             Premier A Ladies  -  Week 24             Premier A Ladies  -  Week 25             Premier A Ladies  -  Week 26                                                                          
                                Tatty'Eads 410 Black & White 403       Wheatsheaf Ladies 407 Suffolk Ladies 387   Wed 17.10.18 Black & White   Malvern Ladies     Wed 24.10.18 Suffolk Ladies   Smiths Ladies     Thu 8.11.18 Malvern Ladies   Gamps Ladies     Thu 15.11.18 Smiths Ladies   Old Anchor Ladies     Thu 22.11.18 Gamps Ladies   Atmosphere Alkies     Thu 29.11.18 Old Anchor Ladies   Gothics     Thu 6.12.18 Atmosphere Alkies   Wrong Numbers     Thu 13.12.18 Gothics   Tatty'Eads     Thu 20.12.18 Wrong Numbers   Wheatsheaf Ladies     Wed 9.1.19 Black & White   Tatty'Eads     Wed 16.1.19 Suffolk Ladies   Wheatsheaf Ladies     Thu 24.1.19 Malvern Ladies   Black & White     Thu 31.1.19 Smiths Ladies   Suffolk Ladies     Thu 7.2.19 Gamps Ladies   Malvern Ladies     Thu 14.2.19 Old Anchor Ladies   Smiths Ladies     Thu 21.2.19 Atmosphere Alkies   Gamps Ladies     Thu 28.2.19 Gothics   Old Anchor Ladies     Thu 7.3.19 Wrong Numbers   Atmosphere Alkies     Thu 21.3.19 Tatty'Eads   Gothics     Wed 27.3.19 Wheatsheaf Ladies   Wrong Numbers                                                                                                    
Back To HOMEPAGE                                 Gothics 388 Malvern Ladies 369       Wrong Numbers 395 Smiths Ladies 413   Thu 18.10.18 Tatty'Eads   Gamps Ladies     Wed 24.10.18 Wheatsheaf Ladies   Old Anchor Ladies     Wed 7.11.18 Black & White   Atmosphere Alkies     Wed 14.11.18 Suffolk Ladies   Gothics     Thu 22.11.18 Malvern Ladies   Wrong Numbers     Thu 29.11.18 Smiths Ladies   Tatty'Eads     Thu 6.12.18 Gamps Ladies   Wheatsheaf Ladies     Thu 13.12.18 Old Anchor Ladies   Black & White     Thu 20.12.18 Atmosphere Alkies   Suffolk Ladies     Thu 10.1.19 Malvern Ladies   Gothics     Thu 17.1.19 Smiths Ladies   Wrong Numbers     Thu 24.1.19 Gamps Ladies   Tatty'Eads     Thu 31.1.19 Old Anchor Ladies   Wheatsheaf Ladies     Thu 7.2.19 Atmosphere Alkies   Black & White     Thu 14.2.19 Gothics   Suffolk Ladies     Thu 21.2.19 Wrong Numbers   Malvern Ladies     Thu 28.2.19 Tatty'Eads   Smiths Ladies     Wed 6.3.19 Wheatsheaf Ladies   Gamps Ladies     Wed 20.3.19 Black & White   Old Anchor Ladies     Wed 27.3.19 Suffolk Ladies   Atmosphere Alkies                                                                                                    
                                Old Anchor Ladies   Gamps Ladies         Atmosphere Alkies 392 Old Anchor Ladies 410   Thu 18.10.18 Gothics   Atmosphere Alkies     Thu 25.10.18 Wrong Numbers   Gothics     Thu 8.11.18 Tatty'Eads   Wrong Numbers     Wed 14.11.18 Wheatsheaf Ladies   Tatty'Eads     Wed 21.11.18 Black & White   Wheatsheaf Ladies     Wed 28.11.18 Suffolk Ladies   Black & White     Thu 6.12.18 Malvern Ladies   Suffolk Ladies     Thu 13.12.18 Smiths Ladies   Malvern Ladies     Thu 20.12.18 Gamps Ladies   Smiths Ladies     Thu 10.1.19 Gamps Ladies   Old Anchor Ladies     Thu 17.1.19 Old Anchor Ladies   Atmosphere Alkies     Thu 24.1.19 Atmosphere Alkies   Gothics     Thu 31.1.19 Gothics   Wrong Numbers     Thu 7.2.19 Wrong Numbers   Tatty'Eads     Thu 14.2.19 Tatty'Eads   Wheatsheaf Ladies     Wed 20.2.19 Wheatsheaf Ladies   Black & White     Wed 27.2.19 Black & White   Suffolk Ladies     Wed 6.3.19 Suffolk Ladies   Malvern Ladies     Thu 21.3.19 Malvern Ladies   Smiths Ladies     Thu 28.3.19 Smiths Ladies   Gamps Ladies                                                                                                    
Go To FIXTURES                                 Smiths Ladies 364 Atmosphere Alkies 378       Gamps Ladies 446 Gothics 442   Thu 18.10.18 Old Anchor Ladies   Wrong Numbers     Thu 25.10.18 Atmosphere Alkies   Tatty'Eads     Thu 8.11.18 Gothics   Wheatsheaf Ladies     Thu 15.11.18 Wrong Numbers   Black & White     Thu 22.11.18 Tatty'Eads   Suffolk Ladies     Wed 28.11.18 Wheatsheaf Ladies   Malvern Ladies     Wed 5.12.18 Black & White   Smiths Ladies     Wed 12.12.18 Suffolk Ladies   Gamps Ladies     Thu 20.12.18 Malvern Ladies   Old Anchor Ladies     Thu 10.1.19 Atmosphere Alkies   Smiths Ladies     Thu 17.1.19 Gothics   Gamps Ladies     Thu 24.1.19 Wrong Numbers   Old Anchor Ladies     Thu 31.1.19 Tatty'Eads   Atmosphere Alkies     Wed 6.2.19 Wheatsheaf Ladies   Gothics     Wed 13.2.19 Black & White   Wrong Numbers     Wed 20.2.19 Suffolk Ladies   Tatty'Eads     Thu 28.2.19 Malvern Ladies   Wheatsheaf Ladies     Thu 7.3.19 Smiths Ladies   Black & White     Thu 21.3.19 Gamps Ladies   Suffolk Ladies     Thu 28.3.19 Old Anchor Ladies   Malvern Ladies                                                                                                    
                                Suffolk Ladies 512 Wrong Numbers 468       Malvern Ladies   Tatty'Eads     Thu 18.10.18 Smiths Ladies   Wheatsheaf Ladies     Thu 25.10.18 Gamps Ladies   Black & White     Thu 8.11.18 Old Anchor Ladies   Suffolk Ladies     Thu 15.11.18 Atmosphere Alkies   Malvern Ladies     Thu 22.11.18 Gothics   Smiths Ladies     Thu 29.11.18 Wrong Numbers   Gamps Ladies     Thu 6.12.18 Tatty'Eads   Old Anchor Ladies     Wed 12.12.18 Wheatsheaf Ladies   Atmosphere Alkies     Wed 19.12.18 Black & White   Gothics     Thu 10.1.19 Wrong Numbers   Suffolk Ladies     Thu 17.1.19 Tatty'Eads   Malvern Ladies     Wed 23.1.19 Wheatsheaf Ladies   Smiths Ladies     Wed 30.1.19 Black & White   Gamps Ladies     Wed 6.2.19 Suffolk Ladies   Old Anchor Ladies     Thu 14.2.19 Malvern Ladies   Atmosphere Alkies     Thu 21.2.19 Smiths Ladies   Gothics     Thu 28.2.19 Gamps Ladies   Wrong Numbers     Thu 7.3.19 Old Anchor Ladies   Tatty'Eads     Thu 21.3.19 Atmosphere Alkies   Wheatsheaf Ladies     Thu 28.3.19 Gothics   Black & White                                                                                                    
Go To RESULTS                                 Charlton Ladies A 413 Wheatsheaf Ladies 405       Black & White 502 Charlton Ladies A 494   Thu 18.10.18 Charlton Ladies A   Suffolk Ladies     Thu 25.10.18 Malvern Ladies   Charlton Ladies A     Thu 8.11.18 Charlton Ladies A   Smiths Ladies     Thu 15.11.18 Gamps Ladies   Charlton Ladies A     Thu 22.11.18 Charlton Ladies A   Old Anchor Ladies     Thu 29.11.18 Atmosphere Alkies   Charlton Ladies A     Thu 6.12.18 Charlton Ladies A   Gothics     Thu 13.12.18 Wrong Numbers   Charlton Ladies A     Thu 20.12.18 Tatty'Eads   Charlton Ladies A     Wed 9.1.19 Wheatsheaf Ladies   Charlton Ladies A     Thu 17.1.19 Charlton Ladies A   Black & White     Wed 23.1.19 Suffolk Ladies   Charlton Ladies A     Thu 31.1.19 Charlton Ladies A   Malvern Ladies     Thu 7.2.19 Smiths Ladies   Charlton Ladies A     Thu 14.2.19 Charlton Ladies A   Gamps Ladies     Thu 21.2.19 Old Anchor Ladies   Charlton Ladies A     Thu 28.2.19 Charlton Ladies A   Atmosphere Alkies     Thu 7.3.19 Gothics   Charlton Ladies A     Thu 21.3.19 Charlton Ladies A   Wrong Numbers     Thu 28.3.19 Charlton Ladies A   Tatty'Eads                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Go To LEAGUE TABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
      Premier B Ladies  -  Week 1             Premier B Ladies  -  Week 2             Premier B Ladies  -  Week 3             Premier B Ladies  -  Week 4             Premier B Ladies  -  Week 5             Premier B Ladies  -  Week 6             Premier B Ladies  -  Week 7             Premier B Ladies  -  Week 8             Premier B Ladies  -  Week 9             Premier B Ladies  -  Week 10             Premier B Ladies  -  Week 11             Premier B Ladies  -  Week 12             Premier B Ladies  -  Week 13             Premier B Ladies  -  Week 14             Premier B Ladies  -  Week 15             Premier B Ladies  -  Week 16             Premier B Ladies  -  Week 17             Premier B Ladies  -  Week 18             Premier B Ladies  -  Week 19             Premier B Ladies  -  Week 20             Premier B Ladies  -  Week 21             Premier B Ladies  -  Week 22             Premier B Ladies  -  Week 23             Premier B Ladies  -  Week 24             Premier B Ladies  -  Week 25             Premier B Ladies  -  Week 26                                                                          
Go To Team Hub                                 Aristocrats 410 Hiccups 480       Ex Cons Ladies 398 Drop-Outs 410   Wed 17.10.18 Hiccups   Charlie's Angels     Thu 25.10.18 Drop-Outs   Ravin Banshees     Thu 8.11.18 Charlie's Angels   Charltonians     Wed 14.11.18 Ravin Banshees   Ducklings     Thu 22.11.18 Charltonians   Golden Delicious     Thu 29.11.18 Ducklings   Grumpy Old Women     Thu 6.12.18 Golden Delicious   Liberty Belles     Thu 13.12.18 Grumpy Old Women   Aristocrats     Thu 20.12.18 Liberty Belles   Ex Cons Ladies     Wed 9.1.19 Hiccups   Aristocrats     Thu 17.1.19 Drop-Outs   Ex Cons Ladies     Thu 24.1.19 Charlie's Angels   Hiccups     Wed 30.1.19 Ravin Banshees   Drop-Outs     Thu 7.2.19 Charltonians   Charlie's Angels     Thu 14.2.19 Ducklings   Ravin Banshees     Thu 21.2.19 Golden Delicious   Charltonians     Thu 28.2.19 Grumpy Old Women   Ducklings     Thu 7.3.19 Liberty Belles   Golden Delicious     Thu 21.3.19 Aristocrats   Grumpy Old Women     Thu 28.3.19 Ex Cons Ladies   Liberty Belles                                                                                                    
                                Grumpy Old Women 395 Charlie's Angels 405       Liberty Belles 435 Ravin Banshees 443   Thu 18.10.18 Aristocrats   Charltonians     Thu 25.10.18 Ex Cons Ladies   Ducklings     Wed 7.11.18 Hiccups   Golden Delicious     Thu 15.11.18 Drop-Outs   Grumpy Old Women     Thu 22.11.18 Charlie's Angels   Liberty Belles     Wed 28.11.18 Ravin Banshees   Aristocrats     Thu 6.12.18 Charltonians   Ex Cons Ladies     Thu 13.12.18 Ducklings   Hiccups     Thu 20.12.18 Golden Delicious   Drop-Outs     Thu 10.1.19 Charlie's Angels   Grumpy Old Women     Wed 16.1.19 Ravin Banshees   Liberty Belles     Thu 24.1.19 Charltonians   Aristocrats     Thu 31.1.19 Ducklings   Ex Cons Ladies     Thu 7.2.19 Golden Delicious   Hiccups     Thu 14.2.19 Grumpy Old Women   Drop-Outs     Thu 21.2.19 Liberty Belles   Charlie's Angels     Thu 28.2.19 Aristocrats   Ravin Banshees     Thu 7.3.19 Ex Cons Ladies   Charltonians     Wed 20.3.19 Hiccups   Ducklings     Thu 28.3.19 Drop-Outs   Golden Delicious                                                                                                    
                                Ducklings 462 Charltonians 459       Golden Delicious 405 Ducklings 385   Thu 18.10.18 Grumpy Old Women   Golden Delicious     Thu 25.10.18 Liberty Belles   Grumpy Old Women     Thu 8.11.18 Aristocrats   Liberty Belles     Thu 15.11.18 Ex Cons Ladies   Aristocrats     Wed 21.11.18 Hiccups   Ex Cons Ladies     Thu 29.11.18 Drop-Outs   Hiccups     Thu 6.12.18 Charlie's Angels   Drop-Outs     Wed 12.12.18 Ravin Banshees   Charlie's Angels     Thu 20.12.18 Charltonians   Ravin Banshees     Thu 10.1.19 Charltonians